tom@toesprake.co.za

Die Storie & Agtergrond

Ek glo net so min aan tweedaanse toesprake as aan tweedaanse doodskiste.
KONTAK

Leer ons beter ken.

Evolusie van Tom Toesprake se Skryfwerk

Toe ek in die laat tagtigs, op aanvraag begin het om toesprake te skryf, was die prosedure soos volg:  Toesprake was met die hand geskryf, daar is ‘n possëel opgeplak en dan gepos.

Later is dit steeds met die hand geskryf en dan oorgetik.   Foute is met Tipex reggemaak en dan is dit gefaks.

Daarna het die rekenaar gekom met sy woordverwerkings-opsies waarna dit ge-epos kon word.  Aanvanklik was advertensies slegs beperk tot tevrede kliënte wat, deur mond-tot-mond aanbevelings mense verwys het.

Ek glo dat ek die persoon is wat reeds die langste in die bedryf is.  Dit is wonderlik om te sien hoe die standaard van toesprake met die jare verbeter en verfynd geraak het.   Saam daarmee het my persoonlike skryf-evolusie ook plaasgevind en kon ek my stewig in hierdie bedryf vestig.  My dienste kon uitbrei en daarom bestaan my skryfwerk sederdien ook uit baie meer as net toesprake skryf.

Put gerus uit my jarelange ervaring.

Is dit eties-korrek om ‘n toespraak te koop?

Indien dit die persoon kan verneder deur met dieselfde produk by ‘n geleentheid op te daag, is dit on aanvaarbaar.  Dit moet opvoedkundig korrek wees.  Hierdie vernedering het ongelukkig ‘n stigma aan toespraak-skrywers besorg.

Daar is mense wat uitstekende sprekers is, maar nie oor skryfvaardighede beskik nie en andersom. Baie mense word aan hulself oorgelaat om uit hulle foute te leer. Daar word dikwels gesê om dit beter te doen, maar niemand sê vir hulle hoe of wys vir hulle die regte voorbeeld nie.

Die kompetisie is baie sterk. Wanneer ‘n atleet op die baan gaan, wil ‘n mendie atleet tog goed afrig en die regte toerusting is noodsaaklik. Wegspringblokke en spykerskoene sal die persoon bevoordeel bo iemand anders. Leerders word ook aan debats- en redenaarskompetisies blootgestel. Mag hulle dan nie professionele hulp ontvang soos sportmanne nie?

Selfs graad een leerders neem al aan kompetisies deel. Moet hulle self die toespraak skryf? Onderwysers is baie besig en het nie genoeg tyd om kinders intensief af te rig en hulle toesprake voor te berei nie. Baie weet selfs nie van die fyner kunsies daaromtrent nie.

Professionele mense is jare in hierdie bedryf en ken al die slaggate en die verfyning daarvan. Kreatiewe taalgebruik word oor jare ontwikkel en kinders het nie die nodige vaardighede daartoe nie.

Ouers is daarom baie keer moedeloos en raadop. Dit is nie lekker as jou harde werk afgemaak word as: “Dit is nie reg nie.”

Is toespraak skryf eties korrek? Ja, want elke mens wil sy beste lewer. Kom ons vorm saam ń gedugte span. Ek hoor graag van u.

“I cannot promise the cheapest, but I can prove the best.”

“Ek kan nie belowe dat ek die goedkoopste is nie, maar wel dat dit die beste is.”

 “– Motto vir Tom Redenaars/Toesprake/Praatjies

Hoeveel kos die diens?

Pryse is onderhewig aan die aard van die opdrag wat insluit hoeveel navorsing en tyd daaraan spandeer word. Vra gerus vir ‘n kwotasie.

What is the cost?

Prizes are subject to the nature of the assignment which includes how much research and time is spent on it. Feel free to ask for a quote.

Ek is ‘n alleenskrywer wat nie glo in massaproduksie nie.

Ek bou nie my sukses op omset nie, maar in kwaliteit werk.

Persoonlik- en individule werk word gewaarborg.

Waarborg

Guarantees

For all Afrikaans & English creative writing for debates, speeches, essay I gaurantee:

Unique

Every speech is original and unique.   I take pride in my writing and will do my utmost best.

Comply with requirements

All speeches comply with all the prescribed requirements for public speaking, competition or debate.

Authoritative sources

That all speeches will contain a clear structure and authoritative sources.  There will be a striking introduction with an appropriate conslusion.

Oratorical humour

All speeches contain oratorical speech or ‘speach’ humour.

Appropriate level

 Speeches will be at the child’s development level.

Vir alle Afrikaanse en Engelse skryfwerk vir redenaars, toesprake, opstelle, werkstukke asook enige ander praatjies soos vir kompetisies en ander geleenthede waarborg ek:

Oorpronklikheid

Alle toesprake is oorspronklik en uniek.

Die Beste

Dat my skryfwerk my trots is en dat ek my uiterste bes sal lewer.

Voldoen aan Vereistes

Dat dit aan die voorgeskrewe vereistes vir elke redenaarskompetisie of debat sal voldoen.

Duidelike Struktuur

Dat alle redenaarsteosprake, praatjie of ‘speech’ humor, ‘n duidelike struktuur e gesaghebbende bronne sal bevat.  Daar sal ‘n treffende inleiding met ‘n toepaslike slot wees.

Gepaste Ontwikkelingsvlak

Dat die toespraak/praatjie/redenaars/debat op die kind se ontwikkelignsvlak sal wees.

“Baie, baie dankie. Die toespraak is weereens puik.  Jy mag maar hierdie “job” doen.”

“Duisend dankies, jy het ‘n ongelooflike gawe met die woord… Ek is ewig dankbaar dat jy op ons pad gekom het. Baie sterkte met met die wonderlike diens wat jy vir ons lewer.”

“Baie dankie vir die toespraak. Die beoordeelaars het daarvan gehou en ek is ‘n hoogs verligte ma.”

“Toesprake is baie goed.  Kontak jou weer in die toekoms.”

“Baie dankie vir jou vinnige diens en uitstekende werk.”

“Ons is baie dankbaar vir jou goeie toesprake en het groot waardeering … maak in die toekoms weer gebruik van jou vaardige kennis.”

“Jy het vir ons dogter die pragtigste toespraak geskryf.  Sy was eerste.  So, jou toespraak het die ding gedoen.”

“Baie, baie dankie, dit is elke sent werd!   Nou net vir die inoefening!”

“Baie dankie.  Weereens ‘n meesterstuk.”

Waarborg

Guarantees

For all Afrikaans and English Creative Writing for Debates, Speeches, Essays, Assignments as well as other talks and speeches I do NOT guarantee the following:

 

 • That the duration will fit each speaker like a glove. Although I try to write it in such a way that it complies with the prescribed duration, I cannot guarantee it because not all speakers speak at the same tempo or use the same intervals.
 • That I will rewrite it if you did not convey the assignment correctly or clearly.
 • When I am held responsible for amendments to speeches and talks that are not according to, for example, the ATKV’s informants and debate guidelines, especially where coaches or teachers have incorrect information or are even ignorant.

 Terms and conditions for writing all debates, speeches, essays, assignments as well as any other talks and speeches.

 • Work can only be delivered if sufficient time is given for it.
 • Fifty percent deposit is payable upon acceptance of the quote and non-refundable if a person cancels the order.
 • The speech may not be resold to any other person.
 • Speeches are for personal use only.
 • The author therefore retains copyright on the speech.

   

   

  Vir alle Afrikaans en Engelse skrywerk vir redenaars, toesprake asook enige ander praatjies, opdragte en ‘Speeches’ waarborg ek nie die volgende nie.

    

  • Dat die tydsduur elke spreker soos ń handskoen sal pas. Alhoewel ek probeer om dit só te skryf dat dit aan die voorgeskrewe tydsduur voldoen, kan ek dit nie waarborg nie omdat alle sprekers nie dieselfde tempo praat of tussenposes gebruik nie.
  • Dat ek dit sal herskryf indien u die opdrag nie reg of duidelik deurgegee het nie.
  • Wanneer ek verantwoordelik gehou word om wysigings aan toesprake/ praatjies/ ‘speeches’ wat nie volgens bv die ATKV se redanaars en dabatsriglyne is te doen nie, veral waar afrigters of onderwysers oor verkeerde inligting beskik of selfs onkundig is.

   Terme en voorwaardes vir skryfwerk van redenaars, toesprake, debatte, kompetisies, opdragte, praatjies en ‘Speeches’.

  • Werk kan slegs gelewer word indien daar genoegsame tyd daarvoor gegee word.
  • Vyftig persent deposito is betaalbaar met aanvaarding van die kwotasie en nie-terugbetaalbaar indien ‘n persoon die bestelling kanselleer nie.
  • Die toespraak mag nie herverkoop word aan enige ander persoon nie.
  • Toesprake is slegs vir eie gebruik.
  • Die skrywer behou dus kopiereg op die toespraak.

  Writing is my passion and therefore I can provide a wide range of quality affordable services in English and Afrikaans. 

  Why did my Afrikaans and English Speeches, Debating, Essays, Orals and Assignments have an indivual approach?

  • I am experienced speech writer.
  • I know a child’s development level.
  • Experience as a parent, coach, teacher, organizer, presenter and judge.
  • I know what the people and judges want to hear.
  • I can do magic with words and speeches are witty, well researched and excellently articulated.

  Waarom het my Afrikaanse en Engelse Praatjies-, Redenaars-, Debatte, Toesprake, Opstelle en Werkstukke ‘n individuele aanslag?

  • Ek is ‘n erkende toespraakskrywer.
  • Ek ken ‘n kind se ontwikkelingspeil.
  • Ervaring as ouer, afrigter, onderwyser, organiseerder, aanbieder en beoordeelaar.
  • Ek weet wat die gehoor en beoordeelaars graag wil hoor.
  • Ek kan toor met woorde en toesprake/praatjies is spitsvondig, goed nagevors en goed verwoord.

  “My skryfwerk is bekend en gevestig in Suid-Afrika en Namibië.  Sakemanne, politici and bekendes het al van my dienste gebruik gemaak.

   “– Die Voetspore van Tom Se Toesprake