tom@toesprake.co.za

Tom Prinsloo

Skrywer, Digter, Beoordeelaar en Taalpraktisyn
Maak KontakWat om te verwag

Toesprake, Redenaars, Debat, Praatjies & ‘Speeches’.

Skryfwerk sedert 1990

Afrikaans en Engelse kompetisies soos ATKV, rekenaars, praatjies, toesprake, debatte, werkstukke en “Speeches”.

Tom Toesprake lewer ook die volgende dienste:

Redigering, proeflees, “power-point” – aanbiedinge, vertaling en taalversorging.

Speeches

Debating, talks, competitions and speeches for:  Primary school and high school children, students as well as adults.

Speeches and talks such as:  Toasts, motivational events, oral, debates, essays, assignments and other special events and competititions.

 

Toesprake

Redenaars, praatjies, kompetisies en toesprake vir Laerskool-, hoërskoolkinders, studente asook volwassenes.

Toesprake en praatjies soos:  Heildronke, motiveringsgeleenthede, mondelinge, debatte, opstelle, werkstukke en ander spesiale geleenthede en kompetisies.

 

Maak seker jy laat die gehoor aan jou lippe hang.

maak kontak

Wat my kliënte se:

“Baie dankie vir die oulike toespraak”

“Weereens dankie vir ‘n fantastiese toespraak!”

“Ons kind is as wenner aangewys en daar is met groot lof van die toespraak gepraat.”

“Ek dink dit is ‘n skitterende toespraak – UNIEK.”

“Dis fantasties!!!! Baie dankie, Tom.”

“Baie, baie dankie vir u moeite, ek waardeer dit regtig baie.  Dit is die toespraak wat ek nog heeltyd soek.  Dit is ‘n uitstekende toespraak en ek glo dat ek baie goed daarmee sal doen.”

“My seun het gisteraand aan die Senior Redenaarskompetsie deelgeneem.  Dit was sy eerste keer en hy het ‘n tweede plek behaal. Dit was vir ons almal ‘n ongelooflike ervaring en my kind blom.  Ek dink die gogga het hom gebyt….!

“Dankie Tom, ek is baie tevrede.”

Kontak TOm

Ek is trots op my werk en daarom lewer ek net my beste.

Ek is ‘n kundige in die skryf van Afrikaanse en Engelse Skryfwerk

Soos ATKV Kompetisies, geleenthede, praatjies, redenaars, toesprake, debatte en ‘speeches’.

As ouer en taalonderwyser het ek baie jare se praktiese ervaring. As outeur het ek al deur gevestigde uitgewers, soos Tafelberg Uitgewers en Daan Retief-Uitgewers gepubliseer.

Ek beskik oor ATKV sertifikate as beoordelaar in redenaars- sowel as debatskompetisies.

Jou tevredenheid word gewaarborg. Ek huiwer nie om gratis wysigings aan te bring aan praatjies, redenaars, toesprake en ‘speeches’ nie. Verskeie landswye wentoesprake, praatjies en ‘speeches’ is al deur my geskryf.

Ek meet my sukses aan die getal toesprake wat deel word van die ATKV-Redenaarsfinaal asook ander kompetisies.

Ek is nie ‘n gesiglose toespraak- / praatjieskrywer nie en verkies interaksie met my kliënte.  As ouer en taalonderwyser het ek baie jare se praktiese ervaring.

 

I am an expert in writing Afrikaans and English Creative Writing

such as competitions, talks, movitaional speeches, essays, debates and speeches.

As a parent and language teacher, I have many years of practical experience.

As an author, I have published through established publishers, such as Table Mountain Publishers and Daan Retief Publishers.

I have ATKV certificates as a judge in public speaking as well as debate competitions.

Your satisfaction is guaranteed.

I do not hesitate to make free edits to talks and debating speeches. Several nationwide winning speeches, talks and speeches have been written by me.

I measure my success by the number of my speeches that become part of the ATKV Debating Final as well as other competitions.

I am not a faceless speech writer and prefer to interact with my clients.

 

Dienste

Hoekom word hulp benodig vir skryfwerk van Afrikaanse en Engelse kompetisies soos die ATKV, Redenaars, Praatjies, Toesprake, Werkstukke, Debatte en ‘Speeches’?

Mense het nie altyd tyd nie.

 

Daar is nie altyd hulp by die huis nie.

 

Kinders vanaf Graad 1 moet toesprake kan lewer.

Ervaring en Kundigheid ontbreek of daar is ‘n krises.

 

Ontwikkel selfvertroue en talente.